ایمنی در صنعت

۱ مطلب با موضوع «ایمنی در برق» ثبت شده است

ایمنی در برق در برق را جدی بگیریم

 فایل ذیل خواهید حاوی فیلمی است که نشان دهنده ی این است که شخص برق گرفته دچار مرگ شده است.

**توجه**:فایل ذیل ممکن است برای بعضی افراد دلخراش باشد


دریافت فایل
عنوان:
سایز: 1.49 مگابایت