ایمنی در صنعت

۳ مطلب در دی ۱۳۹۱ ثبت شده است

چک لیست در واقع لیست یا فهرستی از سؤالات است که سازماندهی، عملیات تعمیر و نگهداری و سایر قسمت و کارهایی که مربوط به یک سازمان می باشد، بررسی می نماید. هدف اصلی از ایجاد چک لیستها ارتقاء قابلیت اعتماد و عملکرد انسانی در طی مراحل گوناگون بررسی یک طرح و پروژه و یا مراقبت و اطمینان از اجرای مقررات و استانداردهای مهندسی متنوع می باشد. هر کدام از این موضوعات به طور فیزیکی می تواند مورد بررسی قرار گرفته و متناسب با شرایط موجود در آن چک لیست قید گردد. چک لیستها در واقع ساده ترین متد تشخیص خطر هستند.

جرثقیلها بایستی حتماً مجهز به لوازم ذیل باشند .

1-      چارت و نمودار توان کاری جرثقییل

2-      آلارم شنیداری و فوری به هنگام حرکت رو به عقب

3-      نشانگر زاویه بوم و آلارم زاویه بوم

4-      آلارم اتوماتیک معرف ظرفیت ایمن جرثقیل ( صوتی و نوری )

5-      ضامن ایمنی روی قلاب

 

تعریف: آنالیز کیفی ایمنی یک شغل،‌ روش و نوع انجام کار، تشخیص خطرات و پتانسیل حوادث که ممکن است در طول انجام کار اتفاق بیا فتد. تعیین و اختصاص­دادن ابزار و سیستم­هایی برای کاهش و کنترل­ ریسک­ها شامل شرح و نتیجه­حوادث و آنالیز ایمنی­شغلی یک­ریسک رنکینگ از برخی ­خطرات ­شناسایی­شده و پتانسیل­حوادث می­باشد.

 نام­های دیگر JSA

Job Hazard Analysis :JHA

Safe Job Analysis :SJA

Task Hazard Analysis :THA